Đang xem Cần bao nhiêu chiếc iPhone để cản nổi viên đạn AK-74?

Cần bao nhiêu chiếc iPhone để cản nổi viên đạn AK-74?

AK-74 là phiên bản hiện đại hóa của AK-47 được phát triển từ năm 1974, khẩu súng này có hỏa lực và độ chính xác tốc hơn AK-47, thế nên liệu bao nhiêu chiếc iPhone sẽ đủ để cản viên đạn của loại súng này?
Có thể bạn quan tâm