Đang xem Càng siết giãn cách, Sài Gòn càng siết tay nhau: “Mình xem đâu là nhà thì sẽ có cách biến hóa để tồn tại”

Càng siết giãn cách, Sài Gòn càng siết tay nhau: “Mình xem đâu là nhà thì sẽ có cách biến hóa để tồn tại”

Người nghèo hay bỗng dưng nghèo, kẻ khó hay phút chốc túng quẫn… đang một lòng dìu nhau qua đại dịch. Họ thấy nhiều sự thật, trong đó thật nhất vẫn là lòng yêu thương. Ôi, những người trong thiên hạ biết rằng, còn giúp được nhau, đã là một phần phước rồi!
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm