Đang xem Cảnh tượng người dân Ấn Độ sử dụng tàu hỏa đông như "kiến vỡ tổ"

Cảnh tượng người dân Ấn Độ sử dụng tàu hỏa đông như "kiến vỡ tổ"

Tàu hỏa được xem là phương tiện di chuyển tiện lợi và tiết kiệm nhất đối với đại bộ phận người dân Ấn Độ, thế nên thật dễ hiểu khi những chuyến tàu như này luôn chật kín.
Có thể bạn quan tâm