Đang xem Card đồ họa giảm giá mạnh 50% so với tháng trước, giới đào coin ‘chán’ rồi chăng?

Card đồ họa giảm giá mạnh 50% so với tháng trước, giới đào coin ‘chán’ rồi chăng?

Theo bình luận của chuyên trang Tomshardware, việc thị trường GPU có dấu hiệu giảm nhiệt có nguyên nhân lớn nhất đến từ các biện pháp siết chặt đào tiền điện tử tại Trung Quốc
Có thể bạn quan tâm