Đang xem CEO Nike tuyên bố: Thương hiệu này là của Trung Quốc và dành cho người Trung Quốc

CEO Nike tuyên bố: Thương hiệu này là của Trung Quốc và dành cho người Trung Quốc

Tại sao CEO của Nike lại có phát ngôn như vậy?
Có thể bạn quan tâm