Đang xem Chàng shipper tìm mọi cách để trả lại ví cho người làm rơi, nhất quyết chỉ nhận cảm ơn bằng 1 tô phở

Chàng shipper tìm mọi cách để trả lại ví cho người làm rơi, nhất quyết chỉ nhận cảm ơn bằng 1 tô phở

Video News
Phạm Lâm Chi / Tri thức trẻ
Chàng trai này đưa lại cho anh Hiếu chiếc ví còn đầy đủ tài sản, giấy tờ và nhất quyết chỉ nhận cảm ơn bằng 1 tô phở nóng.
Có thể bạn quan tâm