Đang xem Chi Pu từng dạy nhảy cho... cả 1 idol Kpop, đủ điều kiện làm đội trưởng Street Dance Vietnam chưa?

Chi Pu từng dạy nhảy cho... cả 1 idol Kpop, đủ điều kiện làm đội trưởng Street Dance Vietnam chưa?

Trước khi làm đội trưởng Street Dance Vietnam, Chi Pu cũng từng có kha khá kinh nghiệm dạy nhảy rồi đấy!
Có thể bạn quan tâm