Đang xem Chỉ trong 2 ngày liên tiếp, JYP Entertainment phải ra 2 thông báo chính thức về sự an toàn của Jihyo và Nayeon

Chỉ trong 2 ngày liên tiếp, JYP Entertainment phải ra 2 thông báo chính thức về sự an toàn của Jihyo và Nayeon

JYP tuyên bố họ sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ của công ty.
Có thể bạn quan tâm