Đang xem Chiêu trò sắp xếp trò chơi "Rube Goldberg" sử dụng nam châm độc đáo từ Nhật Bản

Chiêu trò sắp xếp trò chơi "Rube Goldberg" sử dụng nam châm độc đáo từ Nhật Bản

Bạn đã biết về các cỗ máy Rube Goldberg chưa? Đó là những cỗ máy làm phức tạp vấn đề lên bằng cách biến một công việc đơn giản trở thành rắc rối với ròng rọc, bánh xe, domino hay đại loại là những thứ không hề cần thiết để làm công việc đó.
Có thể bạn quan tâm