Đang xem Chính trường Anh rối loạn vì Quốc hội treo

Chính trường Anh rối loạn vì Quốc hội treo

Lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhận định, kế hoạch hoãn lịch làm việc của Quốc hội Anh là vi hiến và đe dọa nền dân chủ quốc gia.
Có thể bạn quan tâm