Đang xem "Chồng nhà người ta" đã tặng vợ toàn quà tiền tỷ rồi mà còn làm hết "việc của đàn bà" thay vợ như này này!

"Chồng nhà người ta" đã tặng vợ toàn quà tiền tỷ rồi mà còn làm hết "việc của đàn bà" thay vợ như này này!

Khang bào: "Đàn ông với phụ nữ bình đẳng. Mình có sức khỏe hơn cô ấy nên làm được gì đỡ vợ thì làm".
Có thể bạn quan tâm