Đang xem Chủ đầu tư dọa đóng cửa đường Hòa Lạc - Hòa Bình, Bộ Giao thông phản ứng thế nào?

Chủ đầu tư dọa đóng cửa đường Hòa Lạc - Hòa Bình, Bộ Giao thông phản ứng thế nào?

Nhà đầu tư dự án sẽ tạm thời dừng phục vụ đối với các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình kể từ 0h ngày 15/04/2019.
Có thể bạn quan tâm