Đang xem Chú hải cẩu "tâm hồn ăn uống" nhất quyết bám chặt vào đuôi thuyền để xin ăn

Chú hải cẩu "tâm hồn ăn uống" nhất quyết bám chặt vào đuôi thuyền để xin ăn

Mặc dù anh Frankie đã ra hiệu hết cá nhưng chú hải cẩu béo mẫm và háu ăn vẫn cố nhìn vào trong thùng kiểm chứng rồi mới chịu từ bỏ ý định "xin xỏ".
Có thể bạn quan tâm