Đang xem Chưa thể hòa nhập với công ty mới vì nhớ thương... đồng nghiệp cũ, cảm giác này chị em có lẽ đều trải qua.

Chưa thể hòa nhập với công ty mới vì nhớ thương... đồng nghiệp cũ, cảm giác này chị em có lẽ đều trải qua.

Video News
Tiến Đạt Hoàng / Theo Trí Thức Trẻ
Thật trái ngang làm sao khi mà có người rời bỏ công ty vì bị đồng nghiệp hắt hủi, nhưng cũng có người thương nhớ đồng nghiệp đến mức đi rồi mà vẫn quay quắt nhớ nhung.
Có thể bạn quan tâm