Đang xem Chương trình giúp người tật nguyền quên đi mặc cảm trong cuộc sống gây xúc động mạnh

Chương trình giúp người tật nguyền quên đi mặc cảm trong cuộc sống gây xúc động mạnh

Hãy giúp những người tật nguyền có cảm giác bình thường, không mặc cảm, mọi người sẽ đón nhận họ.Đó là thông điệp mà chương trình muốn gởi đến người xem.
Có thể bạn quan tâm