Đang xem Chuyên gia phục dựng hình ảnh Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, dung nhan thật khác hoàn toàn hậu thế tưởng tượng

Chuyên gia phục dựng hình ảnh Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, dung nhan thật khác hoàn toàn hậu thế tưởng tượng

Theo các nhà khoa học, những bộ phim và tác phẩm nghệ thuật hiện đại đã khiến người đời sau có hình dung chưa chắc đúng về vị Nữ hoàng Ai Cập quyền lực.
Có thể bạn quan tâm