Đang xem Chuyện tiêm vaccine, xứng đáng hay không: Đừng để mỗi ngày trôi qua trong cả sự lo lắng lẫn những công kích, ghét bỏ

Chuyện tiêm vaccine, xứng đáng hay không: Đừng để mỗi ngày trôi qua trong cả sự lo lắng lẫn những công kích, ghét bỏ

Thêm một người tiêm vaccine, thêm một lá chắn an toàn, giảm % lây nhiễm trong xã hội, bớt đi một người có thể đối mặt với nguy kịch, và quan trọng hơn: cho ta một bước gần hơn với mũi tiêm của mình. Chẳng phải, đó đều là những việc đáng mừng hay sao?
Có thể bạn quan tâm