Clip độc đáo về pho tượng cổ "biết đi"

Nhằm giải mã một phần các bí ẩn quanh những pho tượng cổ trên đảo Phục Sinh (Rapa Nui, Chile), các nhà khoa học đã tạo ra một phiên bản như thật và dùng dây thừng điều khiển nó "bước đi".
Có thể bạn quan tâm