Đang xem Clip: Mới 10 tuổi nhưng cô bé người Nghệ An này có thể hát đến 7 tiếng ngoại ngữ

Clip: Mới 10 tuổi nhưng cô bé người Nghệ An này có thể hát đến 7 tiếng ngoại ngữ

Cô bé người Nghệ An này đã trình bày đến 7 thứ tiếng là Anh, Việt, Nhật, Trung, Hàn, Ấn Độ, Thái Lan.
Có thể bạn quan tâm