Clip: Người đàn ông hoảng hốt khi xe ô tô từ từ trôi ra ngoài đường

Sau khi bước xuống xe và thong dong đi vào nhà, người đàn ông hoảng hốt khi bất ngờ phát hiện chiếc xe đậu phía ngoài đang từ từ trôi ra ngoài đường.
Có thể bạn quan tâm