Đang xem Clip quảng cáo bắt chước hình tượng của Ironman và Nick Fury trong phim "The Avenger"

Clip quảng cáo bắt chước hình tượng của Ironman và Nick Fury trong phim "The Avenger"

Quảng cáo một hãng sữa từ Trung Quốc sử dụng nhân vật gần giống Ironman và Nick Fury như trong phim The Avenger,
Có thể bạn quan tâm