Đang xem Clip: Rùng mình quy trình phù phép những con lợn chết thành lợn Mán siêu lợi nhuận

Clip: Rùng mình quy trình phù phép những con lợn chết thành lợn Mán siêu lợi nhuận

Từ những con lợn chết nằm chất đống ở con suối Giải Oan (tỉnh Vĩnh Phúc), chúng được các gian thương "hô biến" bằng cách thui vàng để che dấu hết các dấu vết bệnh tật. Những con lợn chết bỗng chốc đã biến thành lợn Mán siêu lợi nhuận.
Có thể bạn quan tâm