Đang xem Clip vẽ tranh cát "Mẹ kể con nghe" một lòng hướng về Biển Đông ruột thịt

Clip vẽ tranh cát "Mẹ kể con nghe" một lòng hướng về Biển Đông ruột thịt

Clip là nỗi lòng của hàng triệu con dân Việt Nam đang cùng hướng về BIển Đông, nơi các chiến sĩ đang đầu sóng ngọn gió quyết thân mình bảo vệ bờ cõi đất nước.
Có thể bạn quan tâm