Đang xem "Có 11 bóng đèn, 4 đèn bị tắt. Hỏi còn bao nhiêu bóng đèn?", học trò trả lời 7 lập tức bị gạch sai vì lý do này!

"Có 11 bóng đèn, 4 đèn bị tắt. Hỏi còn bao nhiêu bóng đèn?", học trò trả lời 7 lập tức bị gạch sai vì lý do này!

Tưởng cô giáo nhầm lẫn khi chấm bài toán này, song người mẹ đã nhận về lời giải thích bất ngờ.
Có thể bạn quan tâm