Đang xem "Cô Minh Hiếu": “Cứ thấy cái ấy của con gái là tôi xỉu liền”, “mẹ tôi trước khi mất có để lại cho tôi 100 cây vàng, nhưng nếu không có 100 cây vàng đó tôi vẫn giàu”

"Cô Minh Hiếu": “Cứ thấy cái ấy của con gái là tôi xỉu liền”, “mẹ tôi trước khi mất có để lại cho tôi 100 cây vàng, nhưng nếu không có 100 cây vàng đó tôi vẫn giàu”

"Ngày đó tôi ra đường bị chế giễu, cười cợt, khinh thường vì vừa nghèo lại vừa mang giới tính khác. Hễ nhìn thấy tôi là họ lại kêu "bê đê kìa". Vì thế nên tôi phải quyết tâm thoát nghèo, gây dựng sự nghiệp" – cô Minh Hiếu nói.
Có thể bạn quan tâm