Đang xem Có những ngày tôi không dám online vì sợ đọc tin tiêu cực, cảm giác lo lắng và bất lực dữ dội nhưng phải làm sao đây?

Có những ngày tôi không dám online vì sợ đọc tin tiêu cực, cảm giác lo lắng và bất lực dữ dội nhưng phải làm sao đây?

Đã đến lúc chúng ta cần "detox" thói quen dùng MXH rồi đây.
Có thể bạn quan tâm