Đang xem "Con Bướm Xuân" phiên bản Cồng chiêng Tây Nguyên lôi cuốn khán giả

"Con Bướm Xuân" phiên bản Cồng chiêng Tây Nguyên lôi cuốn khán giả

Clip trên là giai điệu "Con bướm xuân" phiên bản tiếng cồng tiếng chiêng mang âm hưởng Tây Nguyên khiến người nghe thích thú.
Có thể bạn quan tâm