Đang xem Con gái Elly Trần hát “Roar” của Katy Perry siêu dễ thương

Con gái Elly Trần hát “Roar” của Katy Perry siêu dễ thương

Đúng là "mẹ nào con nấy" mà.
Có thể bạn quan tâm