Đang xem Con vua lại lấy 2 chồng làm vua và những chuyện lạ lùng nhất của sử Việt

Con vua lại lấy 2 chồng làm vua và những chuyện lạ lùng nhất của sử Việt

Ngọc Bình là công chúa nhà Lê nhưng số phận đưa đẩy bà kết duyên cùng hai vị vua của hai triều đại đối địch là Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn và Gia Long triều Nguyễn.
Có thể bạn quan tâm