Đang xem Corona - Có nỗi đau nào bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh - mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn

Corona - Có nỗi đau nào bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh - mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn

Video News
Nha Nguyễn / Tri thức Trẻ
"Đáng tiếc, con trai tôi đã không qua khỏi, cháu mới 34 tuổi, rất có tiềm lực, rất tài năng", mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng chia sẻ.
Có thể bạn quan tâm