Đang xem Cris Phan: Hồi nhỏ tôi từng phải ở trong khu ổ chuột, lớn lên đi làm trông xe, không đủ tiền ăn tô hủ tiếu gõ

Cris Phan: Hồi nhỏ tôi từng phải ở trong khu ổ chuột, lớn lên đi làm trông xe, không đủ tiền ăn tô hủ tiếu gõ

Trước khi có được thành công như hôm nay, Cris Phan cũng từng trải qua không ít khó khăn.
Có thể bạn quan tâm