Cristiano Ronaldo rời Manchester United

Cristiano Ronaldo yêu cầu MU phải để mình ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.
Có thể bạn quan tâm