Đang xem Cụ ông 90 tuổi, gần một thập kỷ đóng giả 'Vua đi cày': Tôi phải tập quên ăn, quên ngủ để có thần thái giống Vua

Cụ ông 90 tuổi, gần một thập kỷ đóng giả 'Vua đi cày': Tôi phải tập quên ăn, quên ngủ để có thần thái giống Vua

Gần một thập kỷ đóng giả vua Lê Đại Hành đi cày ruộng, cụ Đinh Văn Tế luôn phải tập luyện, có những lúc quên ăn, quên ngủ để có thần thái, dáng đi giống một ông vua.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm