Đang xem Cụ ông bán bút không vợ con nuôi chị 70 tuổi và cháu 40 tuổi "Tôi nghèo nhất, nhưng vui nhất xã hội"

Cụ ông bán bút không vợ con nuôi chị 70 tuổi và cháu 40 tuổi "Tôi nghèo nhất, nhưng vui nhất xã hội"

Cách đây 6 năm, ông Diệp bắt đầu bán bút bi. Thuở đầu, ông tìm đến các trường học, buôn bán cũng khá. Đại dịch Covid-19 khiến trường học đóng cửa, ông buộc mưu sinh giữa ngã tư phố.
Có thể bạn quan tâm