Đang xem Cụ ông mang vàng mã đốt ngay cầu thang khu tập thể cũ, hàng xóm nhắc nhở bao lâu cũng không chịu bỏ

Cụ ông mang vàng mã đốt ngay cầu thang khu tập thể cũ, hàng xóm nhắc nhở bao lâu cũng không chịu bỏ

Bất chấp nhiều khuyến cáo về vấn đề PCCC, cụ ông vẫn mang vàng mã ra đốt tại chân cầu thang khu nhà tập thể cũ nơi mình sinh sống. Ngọn lửa bập bùng bốc cao cả mét khiến nhiều người hốt hoảng.
Có thể bạn quan tâm