Đang xem Cụ rùa khổng lồ sống qua 3 thế kỷ, chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của thế giới và đến giờ vẫn ung dung hưởng thái bình

Cụ rùa khổng lồ sống qua 3 thế kỷ, chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của thế giới và đến giờ vẫn ung dung hưởng thái bình

Trong suốt quãng đời của mình, cụ rùa này đã được chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của thế giới.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm