Cùng ra sản phẩm ballad nhưng Erik "không coi Chi Pu là đối thủ của mình"

Bạn ấn tượng với ca khúc của ai hơn?
Có thể bạn quan tâm