Đang xem Cuộc sống trong hang đá của ông chủ Trung Nguyên: Nhiều đêm không ngủ, thường ngồi 1 mình ở chuồng ngựa, dưới gốc đa suy nghĩ

Cuộc sống trong hang đá của ông chủ Trung Nguyên: Nhiều đêm không ngủ, thường ngồi 1 mình ở chuồng ngựa, dưới gốc đa suy nghĩ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tin rằng hang đá nơi mình ở ẩn "thông linh" với đất trời.
Có thể bạn quan tâm