Đang xem Đàn bà lấy chồng vô tâm đời như bát nước đổ đi

Đàn bà lấy chồng vô tâm đời như bát nước đổ đi

Phụ nữ là để yêu thương chứ không phải mòn mỏi chờ đợi 1 người không xứng đáng.
Có thể bạn quan tâm