Đã từng có người phụ nữ sở hữu tế bào bất tử

Video News
Đình Đức Trần / Theo Trí Thức Trẻ
Từ trước đến nay, trường sinh bất tử vẫn là mục tiêu theo đuổi của nhân loại. Tuy nhiên, ước mơ này vẫn nằm ngoài tầm với của chúng ta do đặc tính của tế bào: tế bào phân chia, sản sinh các tế bào mới, nhưng số lần phân chia là hữu hạn.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm