Đang xem Đảng Cộng sản Nhật Bản ra tuyên bố "chỉ trích" Trung Quốc về tình hình Biển Đông

Đảng Cộng sản Nhật Bản ra tuyên bố "chỉ trích" Trung Quốc về tình hình Biển Đông

Đảng Cộng sản Nhật Bản nhấn mạnh tuyên bố về ứng xử Biển Đông cần được các bên liên quan tuân thủ và thực thi nghiêm túc theo những điều khoản đã kí kết về tuyên bố ứng xử trên Biển Đông DOC năm 2002.
Có thể bạn quan tâm