Đang xem Đang đánh golf thì nghe tin Khoa Pug tố bạn mới quen lừa 30 tỷ, Johnny Đặng bỏ gậy lên tiếng: “Không biết anh muốn ám chỉ điều gì…”

Đang đánh golf thì nghe tin Khoa Pug tố bạn mới quen lừa 30 tỷ, Johnny Đặng bỏ gậy lên tiếng: “Không biết anh muốn ám chỉ điều gì…”

Trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi Khoa Pug tố người bạn, Johnny Đặng đã ra clip thứ 2 nói về việc này.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm