Đang xem Đặt bánh pizza, mở cửa lấy đồ thì anh shipper lại là cảnh sát, khách hàng run cầm cập cho đến khi biết câu chuyện như phim đằng sau

Đặt bánh pizza, mở cửa lấy đồ thì anh shipper lại là cảnh sát, khách hàng run cầm cập cho đến khi biết câu chuyện như phim đằng sau

Tiếng bấm chuông của shipper giao đồ ăn đến nhà bao giờ cũng là âm thanh hạnh phúc. Nhưng một khách hàng ở Mỹ vừa có trải nghiệm hú hồn khi anh shipper giao pizza nóng hổi lại là một chú cảnh sát.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm