“Dear Two” – Eunhyuk

Vừa qua, cư dân mạng đã cùng ứng cử những thần tượng có vừa hát hay, rap giỏi mà nhảy thì cũng rất cừ của Kpop. Đa số những thành viên idolgroup này đều nắm giữ một vị trí “chính” trong nhóm như hát chính hoặc nhảy chính, tuy nhiên họ vẫn có thể xử lí “ngon lành cành đào” những kĩ năng còn lại.
Có thể bạn quan tâm