Đang xem Decao: “Mưa đột ngột, có ô che ô, có dù che dù, có bàn che bàn có cốc thì che cốc đúng không ạ?”

Decao: “Mưa đột ngột, có ô che ô, có dù che dù, có bàn che bàn có cốc thì che cốc đúng không ạ?”

Decao lâu nay ra sao, đang yêu ai quen ai, trông gầy hơn trước đấy?
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm