Đang xem Đi Pháp 3 bữa mang 80 cái đầm, có ai đi du lịch mà mang "cả thế giới" như Ngọc Trinh không?

Đi Pháp 3 bữa mang 80 cái đầm, có ai đi du lịch mà mang "cả thế giới" như Ngọc Trinh không?

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa / Theo Trí Thức Trẻ
Ôi trời, không dám nghĩ đến số lượng vali đựng quần áo Ngọc Trinh đem theo chuyến này nữa!
Có thể bạn quan tâm