Đang xem Dì Viu Dạo #20: Liên hoàn xin lỗi của sao Việt - Lỗi ở đâu mà xin lắm vậy ta?

Dì Viu Dạo #20: Liên hoàn xin lỗi của sao Việt - Lỗi ở đâu mà xin lắm vậy ta?

Năm 2021 không chỉ là năm covy, năm 2021 còn là năm của sorry, khi cả nghệ sĩ lão làng lẫn tân binh showbiz, từ diễn viên sang đến ca sĩ MC, tất thảy đều rủ nhau luyện tập uốn lưỡi 70 lần cho câu cửa miệng mới: Xin lỗi!
Có thể bạn quan tâm