Đang xem Dì Viu Dạo #9: Lộ trình học online bài bản nhất mùa dịch - Cày game cùng cô Minh Thu, hết cấp 3 theo học thầy Lộc Fuho, mỗi tháng kiếm iPhone 12 sòn sòn

Dì Viu Dạo #9: Lộ trình học online bài bản nhất mùa dịch - Cày game cùng cô Minh Thu, hết cấp 3 theo học thầy Lộc Fuho, mỗi tháng kiếm iPhone 12 sòn sòn

"Bát nháo trong giảng dạy online giờ thành "mốt" ở thời đại 4.0, nhất là khi dịch dã hoành hành, các thầy cô giáo tự phong bỗng nổi lên không kiểm soát, làm tổn thương nghiêm trọng đến nền tảng giáo dục hiện tại và tương lai.
Có thể bạn quan tâm