Đang xem Điện thoại chạy chậm và đây là hãng smartphone đầu tiên cho phép "download" thêm RAM

Điện thoại chạy chậm và đây là hãng smartphone đầu tiên cho phép "download" thêm RAM

Từ một trò đùa, giờ đây "download thêm RAM" đã trở thành sự thật.
Có thể bạn quan tâm