Đang xem Đinh Mạnh Ninh lên án việc dùng app thay đổi giới tính là không tôn trọng cộng đồng LGBT

Đinh Mạnh Ninh lên án việc dùng app thay đổi giới tính là không tôn trọng cộng đồng LGBT

Video News
Vũ Thị Thỏ / Nhịp sống Việt
Nam ca sĩ không hài lòng khi thấy người thân, bạn bè dùng FaceApp.
Có thể bạn quan tâm